• Dil millettir, dil memlekettir, dil insandır. Nazik Erik

  • Beşer ile insan arasında önemli bir fark vardır: Aklını kullanmak! Nazik Erik

  • Doğruyu yanlıştan, iyiyi kötüden, güzeli çirkinden seçebilecek bir göz ve gönül isteriz. Nazik Erik

  • Sevgi insanı diri tutar, sıhhatli kılar, kötülüklerden korur, iyiliğe götürür. Nazik Erik

Copyright 2020 - Custom text here

NAZİK ERİK HOCA HANIM

Nazik HocaMANİSA DENGE GAZETESİNDE 04.11.2008 GÜNÜ YAYIMLANMIŞTIR.

NAZİK HOCA

"O gül endam bir al şale bürünsün yürüsün,
Ucu gönlüm gibi ardınca sürünsün yürüsün."

Manisa Lisesinin efsanevi edebiyat öğretmenlerinden biri olan Nazik Erik Hoca hanımın sınıfa girerken okuduğu Enderunlu Vasıf´ın bu beyti; elli kusur sene sonra bile, O´nun bahsi geçtiğinde talebelerinin dudaklarından dökülüyor. Adeta, O´nun şiir ve edebiyata vukufu ve tutkusu, yukarıdaki "şah beyit" ile müşahhaslaşıyor ve O´na yakıştırılıyor.

Nazik Hoca´nın yaşı doksana varıyor, ama hala O´nu saygı ve sevgi ile yâd eden binlerce talebesi muhabbet halkasında. Yayınlanmış onun üzerindeki kitabından, bazılarının adları şöyle; Bu Eğitim, Okullarımızda Anadili Öğrenimi ve Yeni Okuma-Yazma Sistemi, Benim Isparta´m, Nazik Anneden Dersler, Dünden Yarına, Şamar Oğlanı, Kalemin Ucundan, Ulu Çınarın Gölgesinde ve Orada Bir Medeniyet Var Uzakta.

Anlaşılan Nazik Erik Hoca Hanım yetmiş yılı aşkın süredir tedrisata devam ediyor. Baba dostu olan bendenize hayır-dua notu ile gönderdiği Son kitabından, "Türk İslam Edebiyatı" adlı bir makalede, baştan sona edebiyat tarihimizi, bakın nasıl harmanlıyor.

Nazik Hoca Türk-İslam edebiyatına giriş yapıyor ve edebiyatı tarif ediyor; "edebiyat, insan ruhunun müfekkiresinin izi ve eseridir. Kâinatın ihtişamının karşısında ezeli ve ebedi güzeli bulan, bilen ve duyan insanlık, güzele hayranlığını, güzele iştiyakını sanatın dili ile feryada getirmiş, duyduğu kadar duyurmayı, sevmeyi ve sevdirmeyi bilmiştir."

Hoca, İslam öncesi Türk edebiyatına giriyor; " İsa´nın doğumundan iki bin sene evvel Orhun kitabelerinde Oğuz Kaan´ın oğullarına son sözleri - Tanrının verdiği güçle, ben çok savaştım, dostlarımı güldürdüm, düşmanlarımı ağlattım, Tanrıya olan borcumu ödedim, Yurdumu size bırakıyorum.- yani Oğuz Kaan ömrünü Tanrıya olan borcunu ödemek için harcamıştır." Diyerek, Türk kavminin İslam öncesi mefkûresini açıklıyor.

Nazik Hoca, Oğuz boylarının ilk Müslüman Türk kimliği ile tarih sahnesine çıkış eseri olan Kutadgu Bilig´ den ve Asya bozkırlarından, Anadolu´ya Ahmet Yesevi´nin meşalesiyle ışık ve ses getiren Horasan Erlerine bağlıyor. Bu ışığı yayanlardan Mevlana, Yunus, Hacı Bektaş ve diğerlerinden bahsederken, " Onların, Öz Vatana ve Tanrı Diyarına duydukları hasretle Allah´ı, kusurları ve sevgileriyle insanı terennüm edişlerini" anlatıyor.

Devamını oku...

Tüm vatan sathı bir mektepti Nazik Hoca için

Gönül DostuGönül Dostu Nazik Hoca, Gazanfer Sanlıtop imzalı harika bir kitap... Yazar, öğretmeni Nazik Erik Hoca'nın yaşamını naklediyor bizlere... Nazik Hoca'nın Anadolu'nun çeşitli yerlerinde, görevi sırasında öğrencileriyle yaşadığı ilginç olayları anlatıyor.

Asırlık bir çınar, bir asra yakın ömrünü eğitime adayan idealist, vatansever, gerçek bir öğretmen. Milli Mücadele yıllarında dünyaya gelen, Cumhuriyet'in ilk yıllarında elifba ile okula başlayıp, Latin alfabesiyle bitiren, bir neslin kahramanı sayılabilecek gerçekten harika bir insan, Nazik Erik Hoca Hanım...

Nazik Hoca 1919’da doğup 25 Ağustos 2012’de hayata gözlerini yummuş. Hayat şartları, aile, çevre imkanları doğrultusunda dinî eğitim alamayan Nazik Hoca, öğretmenliğinin ilk yıllarından itibaren içindeki boşluğu keşfeder. Okul müdürünün verdiği bir kitap ile hayatı değişir. İşte aradığı tam da budur. İçindeki boşluğu doldurmaya çalışır. Allah'ı ve Resulünü tanır. Nereden geldiğini ve neler yapması gerektiğini sorgular. İçindeki boşluğu Allah ve Resulü ile dolduran Nazik Hoca, bir yandan öğrenmeye diğer yandan öğrencilerine aktarmaya devam eder. Öğrencilerin anlayabileceği bir tarzda, Allah'ı, Resulünü, evreni, yaratılış gayesini masallaştırarak öğrencilerine aktarır. Derslerinde öğrencilerini düşünmeye sevke eder, onlardan bir olayı ya da bir nesneyi yazmalarını ister. Çok sert ve notu da kıt bir öğretmen olan Nazik Hoca öğrencilerin yazdıklarını pek beğenmez. Bu beğenmemezlik onları yıldırmak için değil, aslında onları sürekli sorgulayan, sürekli daha iyiyi, daha güzeli arayan bireyler haline getirmek içindir.

Gönül Dostu Nazik Hoca, Kubbealtı Yayınları’ndan geçen aylarda neşredilen, Gazanfer Sanlıtop imzalı harika bir kitap... Yazar, öğretmeni Nazik Hoca'nın yaşamını naklediyor bizlere... Nazik Hoca'nın Anadolu'nun çeşitli yerlerinde, görevi sırasında öğrencileriyle yaşadığı ilginç olayları anlatıyor. Nazik Hoca sadece bir öğretmen değildir elbet. Sadece okulla da sınırlı değildir. Öğrencilerle, çevresindekilerle okul dışında da eğitime devam eder. Eğitim, ahlak üzerine sürekli münazaralar yapar. Evi adeta tekke gibidir. Geleni gideni çoktur. Nazik Hoca'nın sohbetlerinden, kütüphanesinden isteyen herkes yararlanır.

Devamını oku

f t g m